Контактная информация

Бульвар Эркиндик 35, 720040, Бишкек.


Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» в рамках Школы Медиа и Цифровой Грамотности «Strengthening public resilience to disinformation» в ноябре в городе Ош провел тренинг для специалистов и журналистов по медиаграмотности и инструментам расследовательской журналистики и борьбе с дезинформацией.

 

Опытный журналист и медиакритик Марат Токоев провел сессию, посвященную различию информации от пропаганды, методам определения правды.

 

Журналист и редактор русскоязычной версии Factcheck.kg Елизавета Умурзакова представила участникам информацию об эффективном использовании более чем 10 открытых государственных и частных баз данных в Кыргызстане, а также о том, как совмещать информацию из разных баз данных и социальных сетей.

 

По завершению тренинга участникам были вручены сертификаты о прохождении мини-курса по основам медиаграмотности, работе с открытыми источниками данных.

 

Главная цель Школы Медиа и Цифровой Грамотности заключается в обучении участников анализу информационных потоков и борьбе с манипуляциями и дезинформацией. Учитывая обилие информации, доступной сегодня, умение анализировать и мыслить критически становится неотъемлемым навыком. Школа медиа и цифровой грамотности нацелена на поддержку тех, кто не желает стать жертвой информационных манипуляций и фейковых новостей. Весь учебный план и материалы Школы ориентированы на практику и направлены на развитие навыков критического мышления.

 

Обучающее мероприятие прошло при поддержке Посольства США в КР.

 

Ош шаарында адистер жана журналисттер үчүн медиа сабаттуулук жана иликтөөчү журналистиканын аспаптары боюнча тренинг өттү

 

«Медиа Өнүктүрүү Борбору» коомдук фондусу «Strengthening public resilience to disinformation» Медиа жана Санариптик Сабаттуулук Мектебинин алкагында ноябрда Ош шаарында адистер жана журналисттер үчүн медиа сабаттуулук жана иликтөөчү журналистиканын аспаптары боюнча тренинг өткөрдү.

 

Тажрыйбалуу журналист жана медиа сынчы Марат Токоев маалымдоо менен пропаганданын айырмачылыгы, чындыкты аныктоонун ыкмалары боюнча сессияны алып барды.

 

Ал эми журналист-фактчекер жана Factcheck.kg сайтынын орус тилдүү редакциясынын редактору Елизавета Умурзакова тренингдин катышуучуларына Кыргызстандагы ондон ашык ачык маалымат базалары менен натыйжалуу колдонуунун жана ар кайсы маалымат булактарынан, коомдук тармактардан алынган маалыматтарды чогултуп иштетүүнүн жолдорун айтып берди.

 

Тренингдин жыйынтыгында медиа сабаттуулуктун негиздери жана ачык маалымат булактары менен иштөө боюнча окутуудан өткөндүгүн күбөлөгөн сертификаттар тапшырылды.

 

Медиа жана Санариптик Сабаттуулук Мектебинин негизги максаты – катышуучуларды маалыматты талдаганга жана көз жазгыруу, дезмаалымат менен күрөшүүгө үйрөтүү болуп саналат. Учурда ар түрдүү маалыматтын көптүгүн эске алганда, талдаганды, жана сынчыл ой жүгүрткөндү билүү өтө маанилүү көндүмдөрдөн болот. Медиа жана Санариптик Сабаттуулук Мектеби маалыматтык көз жазгыруунун жана фейк жаңылыктардын курмандыгы болгусу келбегендерге багытталган. Мектептин окутуу планы жана материалдары практикага басым кылып, катышуучуларда сынчыл ой жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну көздөйт.  

 

Бул окутуу Кыргыз Республикасындагы АКШнын элчилигинин колдоосу менен өттү.

 

Share: