Контактная информация

Бульвар Эркиндик 35, 720040, Бишкек.

Без медийной шумихи, пиара и внимания социальных сетей общественные организации по всему Кыргызстану оказывают помощь семьям, защищают детей, создают детские сады и помогают школам. Осуществляют строительство водопроводов, ремонт дорог, озеленяют города, развивают Интернет. Помогают создать и развить бизнес, выучить английский язык, получить профессию.

О вкладе этих убежденных, энергичных, верящих в будущее Кыргызстана людях эти видео.

Эпизод первый. “Чистая вода”

«Эл кызматында. Кыргызстандыктар бири-бирине кантип жардам берип жаткандыгы жөнүндө таржымалдар».

Медиалар аркылуу чуу чыгарбай, жарнамасы жок, социалдык тармактарды көңүл бурдурбай эле коомдук уюмдар жалпы Кыргызстан боюнча үй-бүлөлөргө жардам беришип, балдарды коргоп, бала бакчаларды түзүп, мектептерге көмөк көрсөтүп келе жатышат. Суу түтүктөрүнүн курулушун ишке ашырып, жолдорду куруп, шаарларды жашылдандырып, Интернетти өнүктүрүп, алыскы айылдарга жеткиришүүдө. Бизнес ачып өнүктүрүүгө, англис тилин үйрөнүүгө жардам беришип, кесипке ээ болууга эбегейсиз салым кошууда. Бул видео ишеними бекем, жигердүү, Кыргызстандын келечегине терең ишенген адамдардын салымы тууралуу.

Биринчи эпизод. «Таза суу»

 

https://youtu.be/G8_8C55QOk0?si=bM2DImX4zwQP9655

Share: