Контактная информация

Бульвар Эркиндик 35, 720040, Бишкек.

Бул китеп Кыргызстан эгемендик алгандан берки атамекендик журналистиканын өнүгүү жолдоруна, анын бир катар проблемаларына, журналисттик өнөрдүн сырларына, кесиптик этиканын негизги эрежелерине арналган. Китепте азыркы доордо журналисттин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жарандык коом алдындагы ролу жана жоопкердиги жөнүндө сөз болуп, автордун жеке тажрыйбасынын негизинде топтолгон усулдук корутундулар жана сунуштар камтылган.

Скачать пособие

Share: