Журналисттерге колдонмо

Комиссия по жалобам на СМИ Кыргызстан журналистинин Этикалык кодексин медиа чөйрөгө жайылтуунун үстүнөн иштеп келет.

Журналист кесиптештерибиз Этикалык кодекстин беренелерине таянып иштесе, ар бир даярдаган материалына кылдат мамиле жасаса гана элдин ММКга болгон ишенимин арттырары анык.

Бул ирет комиссия мүчөсү Санжар Эралиев кесиптештерибиз Baktygul Chynybaeva жана Нурлан Тасмаев менен биргеликте Этикалык кодекс тууралуу чакан, жеткиликтүү видеотасма даярдаптыр.

Комиссия мүчөлөрү кызыктуу ролик үчүн терең ыраазычылык билдирет.