Пособие для журналистов “Журналистикага жол”

Бул китеп Кыргызстан эгемендик алгандан берки атамекендик журналистиканын өнүгүү жолдоруна, анын бир катар проблемаларына, журналисттик өнөрдүн сырларына, кесиптик этиканын негизги эрежелерине арналган. Китепте азыркы доордо журналисттин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жарандык коом алдындагы ролу жана жоопкердиги жөнүндө сөз болуп, автордун жеке тажрыйбасынын негизинде топтолгон усулдук корутундулар жана сунуштар камтылган.

Мындан тышкары азыркы технологиялык заманда журналистиканын мүнөзүнүн, иш ыкмаларынын өзгөрүү тенденциялары чагылдырылган. ЖМКлардын өзүн өзү жөнгө салуусунун мааниси тууралу да сөз болот.

Окуу курал журналистиканы кесип катары аркалап жүргөндөргө жана болочокто ушул өнөрдү тандап алган студенттерге жана ЖОЖ окутуучуларына, ЖМК маселелерине кызыккан бардык жарандарга багытталган.

Бул китеп «Медиа Өнүктүрүү борбору» коомдук фонду жана АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин Демократиялык комиссиясынын көмөгү астында жарык көрдү.

 

Скачать здесь:

Журналистикага Жол